obrázek

iinqpaoha


Lidé ve škole


Vedení školy:

jméno,
ředitel školy

jméno
zástupce ředitele

Kancelář školy, sekretariát:

jméno ekonomka
jméno hospodářka

Oblast výchovného poradenství:

jmeno
školní psycholog


jmeno
výchovný poradce


jmeno
metodik prevence sociál. patologických jevů


Učitelé (školní rok 2003/04)

třídní učitelé:

jméno - třída

netřídní učitel:

jméno - třída

Zaměstnanci školní družiny:

jméno - vedoucí vychovatelka
jméno - vychovatelka

Techničtí zaměstnanci školy:

jméno - pracovnice úklidu
jméno - školník

 [reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.